Szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója, Egy inzulinrezisztens naplója - tapasztalatokkal


Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem tagoremed. Abban az esetben, ha a kezelt személy önként fordul Orvosközpontunk, a kezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását — ellenkező nyilatkozat hiányában — megadottnak kell tekinteni. Orvosközpontunkban a természetes személyazonosító adatokat az Érintett-től vesszük fel.

Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen esetben sem készítenek róla. Egészségügyi ellátással összefüggő adatok kezelése A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az adatkezelésnek célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is.

Cél továbbá az Érintett egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.

27 betegtörténet / cikk

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja Érintettek kategóriái: Mindenki, aki aszolgáltatásunkat igénybe veszi. Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név, születési név, TAJ amennyiben vény felírása válik szükségessélakcím, születési hely és idő, az ellátással összefüggő adatok, fényképfelvétel amennyiben az ellátás és tervezés azt megkívánja, de ezt az egészségügyi dokumentáció részeként kezeljük.

Adatfeldolgozó: Betegdokumentációs szoftver. Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik. Adatkezelés tervezett időtartama: A hivatkozott jogszabályban meghatározott ideig, azaz az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év. Adatok kezelésének elmaradása: Az ellátást nem tudjuk elvégezni. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó publikációs célú fotódokumentációval összefüggő adatok kezelése A személyes adatok tervezett kezelésének célja: A fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, és megmutatni Önnek az elért eredményeket, a kiinduló állapothoz képest történt változásokat.

Magas vérnyomás betegség - a láthatatlan ellenség

A fotó lehetőséget biztosít az Ön hozzájárulása esetén a rendelő számára, hogy az így elkészített fotókat bemutathassa tudományos előadásokon, valamint a rendelő weboldalán felhasználhassuk. Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása, amelyet nyilatkozat formájában ad meg nekünk.

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek, akik hozzájárulásukat megadták.

Kezelt személyesadatok: Név, ellátás fotói azonosításra alkalmatlan módon Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig. Érdeklődés és bejelentkezés A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok kezelése akkor történik, amikor Pácienseink időpontot foglalnak Orvosközpontunkba.

Rendeléseinkre lehetősége van telefonon és email-en illetve személyesen bejelentkezni. Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap. Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek. Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb kapcsolattartás végett kezeljük.

A szakértők szerint az első lépés, amelyet meg kell tennie a szív egészségének javítása érdekében

Tárolási hely: Dokumentációs szoftverben, naptárunkban. Adatkezelés tervezett időtartama: Adott év pénzügyi zárását követően megsemmisítjük a papír formában történt bejelentkezés rögzítését, de az Érintett kérésére is törlést végzünk.

Elrabolt Szív 1.rész Magyar szinkronnal

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy mint harmadik fél adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni! A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az adatok kezelése akkor történik, amikor Ön hozzájárulását rögzítjük.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás jogalap.

szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik hozzájárulásukat adták. Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím. Tárolási hely: Dokumentációs szoftverben. Adatkezelés tervezett időtartama:Hozzájárulás visszavonásáig -leíratkozásig-továbbá az Érintett kérésére is törlést végzünk.

Egészségügyi ellátást megelőző érdeklődés vagy tájékoztató anyag küldése.

szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója

Adatkezelés jogalapja: az Ön, mint Páciens hozzájárulása. Érintettek kategóriái: azon személyek, akik üzenetet írnak Orvosközpontunknak a webes felületen. Kezelt személyes adatok: név, e-mai cím.

Adatkezelés tervezett időtartama: Évente egy alkalommal megsemmisítjük az elektronikus megkeresését, de az Érintett kérésére is törlést végzünk. Számlákkal összefüggő adatok kezelése A személyes adatok tervezett kezelésének célja: A magánrendelésen történt ellátást követően a Orvosközpontunk számlát állítanak ki, így a számlázással összefüggő adatait a továbbiakban kezeljük.

A Orvosközpontunkban készpénzzel és bankkártyás terminálon is lehetősége van fizetni. Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend. Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla kiállítására került sor.

szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója, ellátás típusa, végösszeg. A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal; Egészségpénztári tagság esetén a -szerződésben meghatározottak szerint- szerződött Szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója. Adatfeldolgozó: Könyvelés esetén nem veszünk igénybe adatfeldolgozót. Tárolási hely: Aktuális tömbök az Adatkezelő Központjában zártan és a Könyvelőiroda irodájában.

Adatkezelés tervezett időtartama: Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni. A kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működtetése az Adatkezelő és Pácienseinek jogos érdekének védelme. A Kamerákra vonatkozó szabályozásunkat Kamera Szabályzatunk részletesen is rögzíti. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk. Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 30 nap, de az Érintett által történő törlésig, tiltakozásig Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

Telefonon - az Eüat. Az egészségügyi adatok szükség esetén postai úton lezárt borítékban, tértivevényesen vagy a páciens kérésére, az általa megadott elektronikus címre, elektronikus levélben e-mail továbbíthatók. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a páciens rendelkezik.

Tájékoztatás és személyesadatok kezelésével kapcsolatosan 2. Joga van az adatok helyesbítéshez 3.

Mi a legnagyobb probléma a 2-es típusú cukorbetegséggel?

Kérheti adatainak törlését A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! Az adatkezelést korlátozhatja 5. Az adathordozhatósághoz való jog 6.

Magasvérnyomás-betegség és társbetegségek Magasvérnyomás-betegség hypertonia és társbetegségek A szív- és érrendszeri megbetegedések egyik leggyakoribb és legfontosabb rizikó tényezője a magasvérnyomás. A társbetegségek együttes jelenléte még inkább fokozza ezt a kockázatot. A magasvérnyomás káros hatása több szervet vagy szervrendszert is érinthet, ezt nevezzük célszerv-károsodásnak. Kiemelt fontosságú a személyre szabott vérnyomáscsökkentő gyógyszeres kezelés mellett a társbetegségek megfelelő kezelése is, így csökkentve ezzel a szív- és érrendszerei megbetegedések kockázatát. A cukorbetegség szövődményei közé tartozik a nagyérkárosodások szívinfarktus, szívelégtelenség, agyi infarktus, végtagi erek elmeszesedése, következményes alsóvégtagi fekélyesedés, esetleges amputáció mellett a kisérkárosodások vesebetegség, veseelégtelenség, szem- és idegrendszeri károsodások kialakulása.

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Orvosközpontunkban végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Orvosközpontunk üzemeltetése mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója vevő Páciensek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Orvosközpontunk adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag Orvosközpontunk erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársa férhet csak hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig. Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

E kötelezettség teljesítésére Orvosközpontunk minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója

Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Mint Adatkezelők, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozóink mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen.

A rendelő. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról nyilatkozatban vagy megállapodásban biztosítják Társasűgunkat. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Társaságunk jogosultsági szintek beépítésével szabályozza. Társaságunk felé interneten keresztül — bármely formában — továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek.

Fövényi József PhD Módosítva:

Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Hírek, cikkek

A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt. Szív egészségügyi központok online koleszterinnaplója első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha: a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést; a kérelem egyértelműen megalapozatlan; magas vérnyomás a programban kérelem túlzó.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón CD-n vagy DVD-n kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene. Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos egészségügyi szívbetegség hírlevelek, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez. Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Magánrendelésünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt - az Érintettet Pácienst - az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon tudja követni a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt! A Tagore Medical Center szakmai csapata.