Szent szív egészségügyi rendszerek pensacola. Wikipédia:Kért cikkek betűrendben – Wikipédia


Üzenet a Teremtőtől Krisztuson keresztül a Föld bolygó minden embere számára. Átvette Gabriela Hely: Wurzburg, Németország. Átírás egy audio kazettáról. Testvéreim, akik a földi ruhában földi anyagi test- a feldolgozó megj.

Please wait while your request is being verified...

Az elválasztó gondolatok elválasztanak benneteket egy időben a közeliektől, ebből kifolyólag a pozitív erő csak kevésbé áramolhat, ez azt jelenti, hogy engem majdnem nem érzékeltek. Amíg elválasztó gondolataitok vannak, nem vagyok bennetek tudatosan mindenhol jelen, meg engem, az Isteni Krisztust nem emeltetek meg önmagatokban.

Amikor az elválasztó gondolatokat velem, Krisztussal átváltoztatjátok, akkor kommunikáltok velem, mert a pozitív, önzetlen gondolatok, az összehangoló erői a lét kommunikációnak. Amíg az ember nem fogadta el a belső lényét, nem fogadott el engem se, Krisztust.

Addig az ideig az ember egy elválasztó nyelven beszél, egy kauzális nyelven, amely a múltból, jelenből és a jövőből áll össze, ebből az enyém és az én, ebből akarni, tulajdonítani. Ó lássatok, de a belső időszak, ez egy átváltozás egy időben emberitől egy időben szellemiig, ezek szóval evolúciós lépések a magasabb időszakba magasabb értékekkel. De ha viszont megmaradtok e világ sarában, és jól érzitek magatokat benne, nem érthetitek meg a szavaimat.

Viszont aki eldöntötte azt, hogy elfogadja az életet, ami én vagyok, az szintén elfogad fokozatosan engemet és a felebarátját, így megtalálja a hozzáférést a nagyobb törvényekhez, ami a sorsdöntő. De amíg az ember a saját kauzális nyelvén beszél, éppen egy kauzális törvényben él, és egy vírusban és mocsárban találja magát e világban.

Halljátok, és értsétek meg a szavamat a bensőtökben, mert aki ebben az időben nem érti meg a szavam mélységét, az a mélybe esik bele, amely mindig jobban és jobban megnyílik. Ő nem lesz a Legmagasabb gyermeke, mert nem ismeri ezt be. Aztán az emberben megérik a gyermekkor, mert az ember az Örökkévalónak adja át magát. De amiért ez a világ a mélységekbe zúdul, vele együtt esik el, hol lesz a lelke? Sokan úgy hiszik, hogy az inkarnáció hullámai továbbra is létezni fognak, én azt mondom nektek, hogy az inkarnációk hullámai, azok folyton kisebbek és kisebbek lesznek, még ha úgy hiszitek is, hogy sok lélek megy ebbe a világba, itt születik meg, akkor majd feltesszük a kérdést, milyen sokáig fognak ezek a lelkek élni szent szív egészségügyi rendszerek pensacola a világokban?

Így ismerjétek fel: Az inkarnációk hullámai, folyton kisebbek és kisebbek lesznek. Ti azt mondjátok, a lelkek királyságában. A lelkek királysága a ti fogalmatok szerint nagy, de a lelkek birodalmában létezik szintén ugyn. Démonikus állam. Még ha a démonok nem értenek egyet egymással, ezt felismerhetitek e világ állapota alapján is, mert a ti kormányzóitok már nem tudják, merre menni. Ez hasonló a démonok között is, és mégis az egyik része a démonoknak tartja azt az államot, élteti, ahogy ez csak lehetséges, mert ők többet látnak mint az emberek, és a Földhöz kötözött lelkek.

Akkor, amikor ezek a lelkek már nem térhetnek az inkarnációhoz. Szolgálni a démonikus államban azt jelenti, hogy oda vagyunk kötözve a démonokhoz. Csak akkor, amikor ezek a démonok, ezek a lelkek okosak, majd ezek a szolgáló lelkek is okosak lesznek. Csak akkor az Isteni Szellem felerősítve kisugározhat a démonikus államba. Még ha a démonok állama szét áradt, sok démon okos és belelépett az inkarnációba, hogy ott letöltsék a büntetést, ahol erre a legnagyobb szent szív egészségügyi rendszerek pensacola van, viszont sokan maradnak a saját véleményeiken, hogy az Istent térdre kényszerítsék, de az Isten élet, erő, szeretet, bölcsesség, az Isten az abszolút.

Ez sosem lehetséges, de amíg a démon még látja a lehetőségeket, azt gondolja, hogy van még sansza, szent szív egészségügyi rendszerek pensacola ezek a lehetőségek csak a képzelet világában léteznek, olyan démonoknál, és így IRREÁLISAK. Halljátok, testvérek, akik a földi ruházatban vagytok, az elválasztó gondolatok veszélyesek. Az elválasztó gondolatok folyton veszélyesebbek lesznek, mert az idő rohan mindig jobban és jobban, és az órák magas vérnyomás betegség kód rövidebbek lesznek, és így a földi lét is.

Sok testvérem a földi ruházatban azt gondolja, hogy utaznak az Isteni szív útján. Én azt a kérdést teszem fel, milyen ez, hogy van kialakulva a gondolatok világa? Még fejleszthetitek ezt szent szív egészségügyi rendszerek pensacola gyengéd érzést, hogy beleérezhessétek magatokat a felebarátaitokba, még meg van az a gyengéd érzés, amely hasonlít az érzékelés mély értelméhez, hogy megértsétek a természeti birodalmakat?

szent szív egészségügyi rendszerek pensacola

Meg van az Isteni királyságotok gyengéd érzése, amelyet mindenki belsőjében ki kell fürkészni? Ha igen, akkor ezt érezhetitek a gondolataitokban, mert akkor ezek a gondolatok összekapcsolnak. Az összekapcsoló gondolatok a jót hordozzák állóképességi gyakorlat szív egészsége az erők egyensúlyát.

Aki valóban önzetlenül szolgál, az a jót szolgálja mindenki számára és a társadalmat szolgálja. Aki még nem szolgál önzetlenül, az hagyja magát kiszolgálni.

És szintén ebben az állapotban, szóval a tudat állapotában, elmegy a másvilágra akkor, ha nem tér meg időben, és így önzetlen szolgálóvá válik. Így majd letesztelhetitek magatokat.

szent szív egészségügyi rendszerek pensacola

Hagyjátok magatokat kiszolgálni? Hogy fogadjátok a szolgálást?

szent szív egészségügyi rendszerek pensacola

A felebarátatitok jóságáért vagytok, vagy csak a saját jóságotokért? Én megadtam nektek a kritériumot a meggyőződéshez, mert az idő rohan és az óra repül.

Igen, ezek repülnek bizonyos emberektől. Ki vagy mi lesz a másvilágon asztrális világ — feldolgozó megj. Néhányan tudnak a képek nyelvéről, néhányan tudnak a plazmáról, amely körbeveszi őket. Tudjátok, mi van az úgymond plazmátokban? A plazma az egoisztikus világotok, és az egoisztikus világotok érzésekből, gondolatokból, beszélgetésből, és cselekedetekből áll össze.

Minden vágyatokból, szintén a kívánságaitokból, de néhányan azt mondják, én e világ uralkodója akarok lenni, és az elismerést kívánom, gazdagságot, és tulajdont, néhányan azt mondják, ezt a plazmába jegyzem bele, hasonlóan fogok majd élni a másvilágon. E módon már most kialakítja a saját érzékek világát.

Néhányan külső fénnyel betakart gazdagsággal kerítik be magukat. A külső gazdagság és külső csillogás kifejezése például a saját ház, saját tulajdon megfelelő gondozása. Az értéktárgyak felhalmozása, mutatja meg a külsőt, ezt hívja az ember gazdagságnak is.

Danielle Girard - Kihantolt Mult PDF | PDF

A tudat, minden ember ráeszmélése a sorsdöntő, milyen az ember hozzáállása a felebarátjához, milyen érzései vannak az embernek a hozzátartozóihoz. Ezekkel a gondolati példákkal alakítja ki a világát a másvilágon, és aztán sokan fogják kérdezni : Van a másvilágon is házam, van ott lakásom? Én kérdem tőletek, mi vAn nektek e világon? Ti azt mondjátok ruházat, tető, beszéltek a házaitokról, lakásaitokról, ti beszéltek a tárgyaitokról, bútoraitokról.

Danielle Girard - Kihantolt Mult PDF

Mi ez minden, aha ezt a élet szelleme szemszögéből nézzük? Vibrációk, semmi más, mint vibrációk.

szent szív egészségügyi rendszerek pensacola

Ti a szilárd anyagról, sűrűségről beszéltek, ez egy alacsony frekvencia úgy, mint a gondolataitok, érzéseitek és mint az szent szív egészségügyi rendszerek pensacola vibrálnak. És néhányan azt mondják: Minden szépet el kell hagynom. A szó átvitt értelmében az emberi szemszögből nézve, az aki hisz ebben a sűrűségben és látja ezt reálisnak, az így látja, de ha ezt a szellemi szemszögből nézzük, én azt mondom nektek, ti mindent magatokkal visztek, mert minden vibráció.

És ezek a vibrációk, szív egészségügyi központ kajmán a vibrációs képek, a ti plazmátokban vannak, és szintén azokban a csillag részeiben vannak azokban a világokban, ahová ti megfelelően a tudat állapototoknak menni fogtok.

Ti egy olyan bolygóra mentek, hasonlóan fogtok élni, ahogy ma gondolkodtok, éreztek és érzékeltek. Nem mindaz amit elsajátítottatok, hogy kívülre csillogásban és külsőben éljetek. Ezek úgyn. Egy időben ez a nehézség, ami képként mutatkozik, amiben majd éltek, hogy leszenvedjétek.

Ó ismerjétek meg, sokak számára már diasztoles ertek lefut az élet szalag, mint a film szalag. Azoknál az embereknél, akiknél a film, illetve élet szalag már most vissza felé pörög, azok nem fognak megszületni az életbe, amely a jelenleginek felelne meg, a jó állapotnak, a jó élet szintnek. Ti kérditek, hogy van ez organizálva a másvilágon,? Úgy mint ahogy ezt ti elrendezitek, minden egyes ember.

Így van vissza pörgetve az élet szalag és ti mindig újra fogjátok találni magatokat a más bolygókon, az szerint, hogy tisztultatok meg, és ti egyszerre más idő szakaszokban lesztek más ruhákban, más helyeken, úgy, mint ahogy ez a film szalag vissza felé pörög a másvilágon. Ma, tudjátok meg, én beszélek a kauzális nyelveteken, ma, menjetek és mentek a falukon, városokon, helyeken keresztül, sokat láttok, sok minden nem érint benneteket, körbe és körbe mentek.

szent szív egészségügyi rendszerek pensacola

De a földi ruházatban is ez vonz benneteket bizonyos helyhez és rendeltetéshez, miért? Mert ez a ti plazmátokban van. Ezen a helyen mozogtok, ezen a helyen gondoljátok, hogy ez a ti otthonotok, a valóságban ez egy szenvedés helye hasonlóan, mint ez van a megtisztuló síkokon.

Szintén a léleknek itt meg kell tisztulnia és fel kell ismernie ezt. Ő a síkokon keresztül megy, fogad, amit lát a saját szemszögéből, azt a távolságát a bolygónak, talán még azt is gondolja, hogy a építményben van, de mindez nem érinti, ő a rendeltetés helyét választotta.

Ott hasonlóan fog mozogni, mint ezen a világon közöttete akik emberek vagytok. Hol fekszik az eltérés e világ és a másvilág között? A szenvedésetek és betegségeitek a testeitekben olyan szenvedések és betegségek mint a lélek, amelyet megéltek végérvényben a másvilágon képekben, és a ti felebarátaitokat is a lélek testén most megélitek, akinek szenvedést okoztatok. Ezen a világon, beszéltek a betegségről, nem vigyáztok a gondolataitokra, az érzéseitekre.

Mert ez a világ eltérít benneteket. De a lélek a másvilágon nem lesz eltérítve. Neki meg van a saját tudat állapota, és így van ez közösen az együtt gondolkodókkal, akik hasonló helyzetben vannak. Ott nem létezik semmilyen vonzás, ott él a dolgok leszenvedése, és ezen belül az ismeret, megbánás és megtisztulás. Miért beszélek nektek erről a világról és a másvilágról? De én csak akkor menthetlek meg benneteket, ha ti szent szív egészségügyi rendszerek pensacola a gondolataitokat, szintén az érzéseiteket, ha felügyelitek a szavaitokat, az érzékek világát és a cselekedeteiteket.

Mert én ki akarom a szent szív egészségügyi rendszerek pensacola a földi ruhában, a fogadott gyermekeimet ebből az örvényből ezekből a mocsarakból szabadítani. Az úton a belső élethez kísérni és megszabadítani.

Megszabadítani attól, ami leköti őket. Megszabadítani attól, ami vonzza őket a mélységekbe.

No title - PDF Free Download

Ó lássatok és érzékeljetek a szíveitekben, igen, lássatok bele a szíveitekbe, hogy van ez valóban elrendezve ott? Szent szív egészségügyi rendszerek pensacola ez után mindig jobban és jobban vagytok bennem, a Létben. Biztosan az úr asztalához jöttetek? Miért jöttetek? Ti kipróbálhatjátok önmagatokat. Ti jöttetek össze az Úr belső vacsorájához. Ez valóban az Úr vacsorája, az Úr asztalánál? Érzitek a bárányka megjelzését? Ha igen, akkor az Úr asztalánál vagytok, és elfogjátok fogadni tudatosan a külső megvendégelést abban a tudatban, hogy a külsőségekben a belső erők aktívak.

Alacsony pulzusnyomás. A pulzusnyomás jelentősége a magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél

Én hívtalak meg benneteket a vacsorához. Hogy vannak elrendezve a ruháitok? A ruhák egyhangban vannak a gondolataitokkal, ünnepélyesek, összehangolóak e vagy elválasztók? Most minden fogadtok, de az a most, egy időben a jelen.

  1. Szakápolástan Áttekintés A BSc ítélik oda főiskolai hallgatók, akik teljesítik a tanulmányi program a téma a főiskolai megállapította alá főiskolai szemben a Bachelor of Arts.
  2. Pulmonális artériás hipertónia tünetei
  3. The findings are extremely disturbing in light of the current Wuhan Coronavirus outbreak, also, discovered that Bill Gates has the patent to the virus and sent his paid Harvard scientists to open a lab in China, Wuhan.
  4. Hányan vannak magas vérnyomásos kórházban
  5. Flagler College 1.
  6. Magas vérnyomás miatt regisztrálták